close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Gminy w Żychlinie
ul.Barlickiego 15, 99-320 Żychlin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska - Archiwum:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Żychlin, 2013.02.15.

 

RGO. 6220.5.2013


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że na wniosek Fundacji „Radość Duszy" ul. Św. Wawrzyńca 3a/9, 60 - 539 Poznań, w dniu 2012.06.06. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zainstalowaniu jednej elektrowni wiatrowej o wysokości zawieszenia wirnika do 74 metrów i rozpiętości skrzydeł do 58 metrów, jako obiektu wytwarzającego energię elektryczną o mocy do 0,9 MW" na działkach o nr ewid. 63/1, 64/1,63/2,64/2 położonych w Żychlinie, należących do Państwa Zdzisława i Aliny Guzek zamieszkałych w Żychlinie ul. Pomorska 58, gm. Żychlin".

Do chwili obecnej w toku prowadzonego postępowania administracyjnego został zgromadzony materiał dowodowy:

1.  Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 19.06.2012 r. znak: WOOŚ.4240.485.2012.MP3.1 zawierające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o wysokości zawieszenia wirnika do 74 metrów i rozpiętości skrzydeł do 58 metrów, jako obiektu wytwarzającego energię elektryczną o mocy do 0,9 MW" na działkach o nr ewid. 63/1,64/1, 63/2, 64/2 położonych w Żychlinie, należących do Państwa Zdzisława i Aliny Guzek zamieszkałych w Żychlinie ul. Pomorska 58, gm. Żychlin", istnieje konieczność przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko;

2.      Opinia z dnia 25.06.2012 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie znak: PSSE-ZNS/MS/481/37/12 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko;

3.  Postanowienie z dnia 22.06.2012 r. znak: RGO. 6220.5.5.2012 Burmistrza Gminy Żychlin nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalającego pełen zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o wysokości zawieszenia wirnika do 74 metrów i rozpiętości skrzydeł do 58 metrów, jako obiektu wytwarzającego energię elektryczną o mocy do 0,9 MW" na działkach o nr ewid. 63/1, 64/1, 63/2, 64/2 położonych w Żychlinie, należących do Państwa Zdzisława i Aliny Guzek zamieszkałych w Żychlinie ul. Pomorska 58, gm. Żychlin";

4.      Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego z dnia 25.06.2012 znak: RGO. 6220.5.6.2012 w w/w sprawie;

5.  Raport o oddziaływaniu na środowisko dotyczący przedsięwzięcia pn.: budowa i eksploatacja jednej turbiny wiatrowej o mocy do 900 kW" na działkach o nr ewid. 63/1, 64/1, 63/2, 64/2 położonych w Żychlinie, należących do Państwa Zdzisława i Aliny Guzek  zamieszkałych w Żychlinie ul. Pomorska 58, gm. Żychlin";

6.      Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3.12.2012. znak RGO. 6220.5.9.2012 w sprawie podjęcia na żądanie Inwestora zawieszonego postępowania administracyjnego w w/w sprawie;

7.      Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z dnia 12.12.2012 znak PSSE-ZNS/MS/481/88/12 uzgadniająca warunki realizacji wymienionego przedsięwzięcia.

8.      Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4.01.2013. znak:WOOS.4242.313.2012.TO.l do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

9.      Uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.

10.Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11.02.2013, znak: RGO. 6220.5.10.2012.2013. odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w toczącej się sprawie.

11.Z dotychczas zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Żychlinie (ul. Bariickiego 15, pokój nr 8) i wnieść ewentualne uwagi bądź zastrzeżenia.

Pouczenie:

W oparciu o przepisy art. 10 § 1 oraz art. 73 i art. 79 § 2 kpa w każdym stadium postępowania strona ma prawo czynnego udziału, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu.

W przedmiotowej sprawie strona może złożyć stosowne wyjaśnienia osobiście, na piśmie przez pełnomocnika, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                       Z up. Burmistrza

                                                                /-/Łukasz Prośniewski

                                                                     Kierownik Referatu


Otrzymują:

 

1.                 Wnioskodawca

2.                 Strony postępowania wg odrębnego wykazu

3.                 Tablica ogłoszeń UG Żychlin/BIP Urzędu Gminy

4.                 A/a

 
informacje udostępnił:Konrad Melcher
data udostępnienia: 2013-02-19 14:48:52
ostatnia modyfikacja: Konrad Melcher 2015-03-19 13:46:38 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 122004