Porządek obrad

Żychlin,  dn. 31.08.2017 r.

 

MIESZKAŃCY  GMINY  ŻYCHLIN

 

OP. 0002.7.2017

 

 

                             Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie zwołuje XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie na dzień 6 września 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A.

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu gminy na 2017 rok,
  2. zmiany nazw ulic na terenie miasta Żychlin,
  3. o zmianie Uchwały Nr XXXI/164/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności drogi kolejowej, obciążających nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żychlin,
  4. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Żychlin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony,
  5. o zmianie Uchwały Nr XXXII/170/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. następujących jednostek:

  1.  

        a) Samorządowego Zakładu Budżetowego,

        b) Żychlińskiego Domu Kultury,

        c) Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.

    5. Sprawy różne.

    6. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady
                                                                                                                                                                                        Miejskiej w Żychlinie
 
                                                                                                                                                                                        /-/Elżbieta Tarnowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 24-06-2015 12:47:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 24-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 31-08-2017 14:07:12