Porządek obrad

Żychlin,  dn. 14.11.2017 r.

 

MIESZKAŃCY  GMINY  ŻYCHLIN

 

OP. 0002.10.2017

 

                      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie zwołuje XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie na dzień 21 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A.

 

 

Porządek obrad:

 

   1.  
 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

 1. zmiany budżetu gminy na 2017 rok,
 2. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
 3. określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości,
 4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,
 5. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 6. uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2018”,
 7. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
 8. o zmianie Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 9. o zmianie Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
   1.  
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żychlin za rok szkolny 2016/2017.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Żychlin za okres od 21 czerwca 2017 r. do 10 listopada 2017 r.
 3. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 4. Sprawy różne.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIII/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. i Protokołu Nr XXXIV/17 z dnia 6 września 2017 r.
 6. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                                                            Przewodnicząca Rady
                                                                                                                                                                                        Miejskiej w Żychlinie
 
                                                                                                                                                                                        /-/Elżbieta Tarnowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 24-06-2015 12:47:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 24-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 15-11-2017 13:21:39